HƯỚNG DẪN MÃ BHYT TẠM THỜI VỚI TRẺ EM KHÁM KHÔNG CÓ THẺ

Thực hiện công văn số 3434/BYT-BH ngày 20/06/2017 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/06/2017. Để thuận lợi cho quá trình đi khám của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện và các trạm y tế xã mà đối tượng chưa được cấp thẻ BHYT đối với trẻ em. Căn cứ theo công văn số 3434/BYT-BH:

"Chỉ tiêu (8) MA_THE: Sửa lại nguyên tắc mã tạm: mã đối tượng + mã quyền lợi + mã tỉnh + KT + 8 ký tự bắt đầu từ 00000001 đến 99999999 tương ứng với số thứ tự đối tượng không thẻ đến khám tại cơ sở khám chữa bệnh."

Áp dụng với bệnh viện Mai Sơn như sau:

Mã đối tượng: TE

Mã quyền lợi: 1

Mã Tỉnh: 14

Ví dụ 1: Bệnh nhân Nguyễn Văn A đến khám với số mã đăng ký khám bệnh là 99569 là đối tượng trẻ em khám chữa bệnh chưa có thẻ BHYT. Khi đó mã tạm thời của trẻ sẽ là: TE114KT00099569

Ví dụ 2: Bệnh nhân Nguyễn Thị B đến khám với số mã đăng ký khám bệnh là 101215 là đối tượng trẻ em khám chữa bệnh chưa có thẻ BHYT. Khi đó mã tạm thời của trẻ sẽ là: TE114KT00101215

Chú ý: Đảm bảo nguyên tắc dãy số thẻ tạm đủ 15 ký tự bao gồm cả chữ và số

Xem công văn 3434/BYT-BH tại đây