Công Đoàn Bệnh viện

Công đoàn hoạt động theo sự chỉ đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam, sự Lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban giám đốc bệnh viện và được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của người lao động. Những năm vừa qua Công đoàn đã phát huy tốt vài trò, vị trí, chức năng của mình, đóng góp không nhỏ vào sự thành công và phát triển mạnh mẽ, toàn diện của bệnh viện, đáp ứng niềm tin của nhân dân, nâng cao uy tín của bệnh viện Anh hùng.. Cán bộ viên chức và lao động (CBVCLĐ) bệnh viện có việc làm ổn định, điều kiện làm việc tốt, tiền lương, tiền công đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động  được duy trì, cải thiện và nâng cao theo từng năm. Việc thực hiện Luật lao động, Điều lệ Công đoàn VN và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc, những năm gần đây không xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể Lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBVCLĐ là nét đẹp truyền thống nhiều năm qua.

Ngày 08/06/2017 Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn tổ chức Đại Hội Công Đoàn cơ sở khóa III nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã bầu được Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở gồm

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Dương Mạnh Cường

Chủ tịch công đoàn

2

Vũ Thị Bích Dung

Phó chủ tịch công đoàn

3

Đào Ngọc Châu

Ủy viên BCH

4

Hoàng Thị Hoa

Ủy viên BCH

5

Nguyễn Thị Phương Loan

Ủy viên BCH

6

Lê Thị Tiến

Ủy viên BCH

7

Phạm Viết Hiệp

Ủy viên BCH

Đại hội bầu ủy ban kiểm tra gồm các đồng chí

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Vũ Thị Bích Dung

Chủ nhiệm UBKT CĐCS

2

Lâm Thị Hồng Huệ

Ủy viên UBKT CĐCS

3

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Ủy viên UBKT CĐCS

 Mục tiêu xây dựng, phát triển của Công đoàn Bệnh viện

1/ Phát huy truyển thống, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

2/ Đề cao vai trò công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC, đoàn viên CĐ.

3/ Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến  trong CNVCLĐ.

4/ Công tác tổ chức và phát triển đoàn viên.

5/ Quan tâm chăm lo, bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người   lao động

6/ Tham gia quản lý, xây dựng bệnh viện.