Thành tích bệnh viện

Với bề dày 50 năm,học tập lao động phục vụ nhân dân bệnh viện được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cho các tập thể và cá nhân. Riêng phần thưởng từ năm 2006 đến nay:

          * Tập thể : 52 bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh Sơn La và các Ngành; 4 năm được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành Y tế; 59 tổ tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh công nhận

          * Cá nhân : hai cá nhân được tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú 1 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng III; 27 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 72 CSTĐ cấp cơ sở; 118 cá nhân được tặng Huy chương và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân”. Ngoài ra còn rất nhiều hình thức khen thưởng của Sở y tế tỉnh Sơn la Và UBND huyện Mai Sơn.

- Năm 2015

          * Tập thể : 07 tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh công nhận;  02 tập thể được UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

          * Cá nhân : 09 cá nhân được UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 20 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

- Năm 2016

          * Tập thể : có 03 tập thể khoa phòng được Sở Y tế Sơn La tặng giấy khen thành tích “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; 07 tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen và 03 tập thể được Sở Y tế Sơn La tặng giấy khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác;

          * Cá nhân : 05 cá nhân được Sở Y tế Sơn La tặng giấy khen thành tích “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; 03 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 06 cá nhân được  UBND tỉnh tặng bằng khen, 27 cá nhân được Sở Y tế Sơn La tặng giấy khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.