Giá dịch vụ y tế áp dụng theo thông tư 15/TT-BYT ngày 30/5/2018

1. Giá dịch vụ y tế áp dụng theo thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018

- Thông tư 15/2018/TT-BYT

- Giá dịch vụ niêm yết tại các khoa xem tại đây

2. Giá dịch vụ y tế áp dụng với đôi tượng không có bảo hiểm y tế theo thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và nghi quyết 54/2017/NQ-HĐND Tỉnh Sơn La ngày 21/7/2017 về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý

Xem bảng giá chi tiết tại đây