Giá dịch vụ y tế áp dụng tại bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn

1. Giá dịch vụ BHYT thực hiện theo thông tư số 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Xem bảng giá chi tiết tại đây

2. Giá dịch vụ y tế áp dụng với đôi tượng không có bảo hiểm y tế theo thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và nghi quyết 54/2017/NQ-HĐND Tỉnh Sơn La ngày 21/7/2017 về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý

Xem bảng giá chi tiết tại đây


Dr.ThaiHa